Controle

Tijdens een controle wordt met behulp van een lamp, een spiegeltje en een apparaatje waarmee we uw tanden droog kunnen blazen, al uw tanden en kiezen grondig bekeken door een tandarts. We kijken niet alleen of er gaatjes zijn, ook wordt het tandvlees beoordeeld. Een assistente verwijdert het tandsteen en polijst de aanslag van uw gebit, zodat u weer met een heerlijk schoon gebit naar huis gaat.

Samen met u wordt overlegd wat voor u de beste frequentie is voor de controle. Heeft u een heel sterk gebit, dan is dit één keer per jaar. De meeste mensen komen twee keer per jaar. Soms komen kinderen of ouderen met een zwak gebit vaker terug.

Rontgenfoto’s

Wij maken alleen digitale röntgenfoto’s. Dit heeft veel voordelen. Er is veel minder röntgenstraling nodig en je kunt de foto’s meteen opslaan, bekijken en bewerken. Ook is het beter voor het milieu, want je hoeft geen ontwikkel- en fixeervloeistoffen meer te gebruiken.

We streven ernaar om zo min mogelijk röntgenfoto’s te maken, om u zo min mogelijk bloot te stellen aan röntgenstraling. Afhankelijk van de sterkte van uw gebit wordt in overleg met u de frequentie voor controlefoto’s bepaald. Een zeer sterk gebit om de vijf jaar; een goed gebit om de twee jaar en bij een patiënt met erg veel problemen, soms tijdelijk jaarlijks.