Klachten

Als u ontevreden bent over ons of over een behandeling, dan horen wij dat graag. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Als wij elkaar niet verder kunnen helpen, neemt u telefonisch contact op bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.

Helpt TIP u ook niet verder, dan maakt u gebruik van de KNMT-klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten. U kiest dan voor bemiddeling of voor een formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.