De mondhygiënist

De mondhygiënist richt zich voornamelijk op preventie en mondverzorging. Bij iedere periodieke controle wordt het tandvlees door de tandarts gescreend. Wanneer u niet goed poetst, het tandvlees geïrriteerd is en/of u een erfelijke aanleg heeft voor ontstoken tandvlees kan de tandarts besluiten om u door te sturen naar de mondhygiëniste. Zij leert u de goede poetstechniek en handige trucjes om ook goed tussen de tanden en kiezen te kunnen reinigen. Wanneer het tandvlees wat erger ontstoken is, brengt ze de situatie van het tandvlees in kaart, waarbij de ruimtes tussen de tanden en kiezen worden opgemeten en waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van tandplaque en bloeding. De situatie wordt met u besproken en er wordt een plan van aanpak opgesteld. In de meeste gevallen zal dit plan bestaan uit grondige reiniging van het gebit waarbij tandsteen boven en onder het tandvlees wordt verwijderd, zo nodig onder plaatselijke verdoving. Na deze uitgebreide behandeling vindt een traject van nazorg plaats, voor iedereen individueel bepaald, waarin de mondverzorging en uitgevoerde behandeling worden geëvalueerd. Wanneer de behandeling niet aanslaat en/of er zeer grote botdefecten zijn, kunnen we u doorverwijzen naar de parodontoloog, een specialist op het gebied van tandvlees en kaakbot.

Onze mondhygiënist is ook opgeleid voor het aanbrengen van sealants, zogenaamde laklagen, die het kauwvlak van de kiezen beschermen tegen gaatjes, en het boren en vullen van kleine gaatjes.